Boğaziçi Üniversitesi Denizcilik ve Yelken Kulübü

Ders Kitapları

İçerik

Geçmişten Günümüze Yelkencilik
Yelkenli Tekneler ve Donanımları
Seyirler ve Manevralar
Yelkenli Tekne Fizik Prensipleri
Temel Meteoroloji Bilgisi
Halatlar ve Dugumler
Denizde Kurallar
Yarışçılığa Başlangıç
Yelken Gezisi ve Yelken Seyri
İngilizce-Türkçe Terminoloji

İçerik

Giriş
Balon Kullanma
Yelken Yarışçılığı
Yelken Trimi
Sert Hava Seyri
Denizden İnsan Kurtarma Prosedürleri (POB)
Can Kurtarma Teçhizatları ve Donanımları
Meteoroloji
Denizde Haberleşme
Seyir Araçları ve Navigasyon

      Bu kitaplar, Boğaziçi Üniversitesi Yelken Takımı tarafından hazırlanmış ve ilk olarak 2004 yılında, tamamen öğrenci bütçesiyle basılmıştır. Son revizyon 2011 yılında yapılmıştır ve yeni bir revizyon için çalışmalar sürmektedir. Tüm okur-yazarlar kitap içindeki tüm bilgileri kullanmakta, eleştirmekte, eklemeler, çıkartmalar ve değişiklikler yapmakta özgürdür. Yine de, her türlü içerik kullanımına referans verilmesi ve bu isteğin Boğaziçi Üniversitesi Denizcilik ve Yelken Kulübü’ne iletilmesi rica edilir. 

KAPAT